سرامیک فارس FARES

ابعاد سرامیک (cm)

نوع لعاب

رنگ سرامیک

نوع طرح