سرامیک اسلب

ابعاد سرامیک (cm)

ابعاد سرامیک (cm)

نوع لعاب

نوع لعاب

رنگ سرامیک

رنگ سرامیک

نوع طرح

نوع طرح