کفشور

ابعاد

ابعاد کفشور (cm)

نوع کفشور

نوع کفشور

رنگ

رنگ کفشور

جنس

جنس